کادر اجرایی مهدکودک و پیش دبستانی

 

نام و نام خانوادگی: خانم فتاحی

سمت: مدیر مهدکودک

سابقه: 17سال

 17سال سابقه در مهدکودک وپیش دبستان ستوده

مشاور در حیطه نوجوان وخانواده

دوره های گذرانده شده:

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا ابراهیمی 

سمت: مسئول امور دفتریی 

سابقه: 4سال

شت1سال مدیریت مهد روزبه

سه سال معاون اجرایی و امور دفتری مهد و پیش دبستان

 

دوره های گذرانده شده:

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارای مدرک مدیریت مهد

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم شاهرخی

سمت: مربی کلاس نوباوه

سابقه: 12 سال

10 سال سابقه کار در مهدکودک گل نرگس

2 سال سابقه در مهدکودک طوبی

دوره های گذرانده شده:

دارای مدرک دیپلم و گذراندن دوره های تربیت مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: زهره ابراهیمی

سمت: مربی ژیمناستیک و شنا

سابقه: 12سال

دوره های گذرانده شده:کارشناسی ارشد تربیت بدنی-گذراندن دوره مربیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فریبا علی نیا مقدم

سمت: کمک مربی و مراقب

سابقه: 16 سال

دوره های گذرانده شده:-گذراندن دوره مربیگری